Privacyverklaring


Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Continue IT B.V.. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de AVG wetgeving stelt.
In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Continue IT B.V. met persoonsgegevens omgaat.

Download het volledige privacy beleid via onderstaande button.