Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Continue IT B.V. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de AVG-wetgeving stelt.
In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Continue IT B.V. met persoonsgegevens omgaat.

Download het volledige privacy beleid via onderstaande button.