Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Op verzoek sturen wij u deze kosteloos toe.

Via onderstaande buttons kunt u deze voorwaarden downloaden in zowel het Nederlands als Engels: