Confed Systems: "De stabiliteit van de verbindingen is heel belangrijk"

Errie Hazeleger over de samenwerking tussen Confed Systems en Continue IT.

bookmark_border Netwerk, wifi en verbindingen, Cloud, Servers en Storage, Consultancy
storefront Confed Systems

“Bij Confed Systems maken we totaaloplossingen voor industriële elektronica, vooral voor de verkeerssector en de voedingsmiddelenindustrie. Denk bijvoorbeeld aan kruispuntregelaars en melkrobots. Om te zorgen dat wij ons werk goed kunnen doen, moet onze eigen ICT in orde zijn. Daarvoor werken we sinds onze start in 2005 samen met Continue IT.

Samenwerken

Ik zeg nadrukkelijk samenwerken, want Continue IT is meer dan een leverancier. Met Jan van Hoorn van Continue IT praat ik regelmatig over ‘wat is het beste voor Confed Systems?’. We voeren een open discussie in wederzijds vertrouwen. De verantwoordelijkheden hebben we vooraf niet strak geregeld, we bekijken per situatie wat we zelf doen en wat Continue IT doet. Deze manier van samenwerken zorgt voor betere IT-oplossingen.

Redundant systeem

Confed Systems heeft naast de vestiging in Amersfoort ook een vestiging in Slowakije. De stabiliteit van de verbindingen is dan ook heel belangrijk. Continue IT heeft de glasvezelverbinding aangelegd en de IT-structuur opgebouwd en geconfigureerd. Dankzij een redundant systeem kunnen we terugvallen op een parallel systeem als de glasvezelverbinding uitvalt.

Het systeembeheer, zoals monitoring en beveiliging, ligt ook bij Continue IT. Dat regelen ze voor alle vestigingen op afstand.

Continue verbetering

Ongeveer een dag per maand werkt Albert, systeembeheerder van Continue IT, bij ons. Hij lost problemen op die te ingewikkeld zijn voor onze eigen IT-er en hij pakt verbeteringen op. Zo heeft hij gezorgd dat de software-updates automatisch op alle computers worden doorgevoerd. Dankzij deze detachering werken we continue aan de verbetering van onze IT.

Goede helpdesk

Over de helpdesk van Continue IT zijn we heel tevreden. Toen eind 2012 een server uitviel na een update, heeft een Continue IT-er een nacht tot 7 uur ‘s ochtends doorgewerkt om het probleem op te lossen. De volgende werkdag draaide alles weer. Het is fijn om te weten dat ze er zijn bij een calamiteit.

Natuurlijk valt er ook wel eens iets tegen. Bij een technisch bedrijf als Confed Systems hebben de medewerkers hoge verwachtingen van techniek en van IT, en soms lukt het niet daaraan te voldoen. In een open en directe communicatie met Continue IT en onze medewerkers stellen we dan de verwachtingen bij.

Gepubliceerd: maart 2015

Manager QA & ICT

Errie Hazeleger

"De afgelopen jaren is Confed Systems gegroeid van 40 naar 200 medewerkers en van één vaste naar 4 fysieke en 10 virtuele servers. Ook bij die ontwikkelingen blijft Continue IT voor ons een goede partner. Openheid, vertrouwen en flexibiliteit zorgen voor een hoog niveau van onze samenwerking, dat kunnen we maar van weinig leveranciers zeggen. "